Aktualności

Weksel – czy to dobry sposób zabezpieczenia transakcji?

W powszechnym przekonaniu większości przedsiębiorców weksel to prosty i dobry sposób zabezpieczenia transakcji. A jednak, od wystawienia weksla do uzyskania na jego podstawie zapłaty może czekać nas długa droga. Po pierwsze, ważne jest aby weksel był w sposób prawidłowy wypełniony i podpisany, co już w wielu przypadkach, jak pokazuje praktyka, jest …

Więcej

Odpowiedzialność prokurenta za brak zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Po niedawnej nowelizacji ustawy prawo upadłościowe, pojawiło się szereg publikacji stwierdzających, że prokurent odpowiada za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości na czas. Z całą stanowczością podkreślić należy, że taka wykładnia przepisów znowelizowanej ustawy jest nieuzasadniona. Prokurent na podstawie zarówno nowej, jak i starej, ustawy nie odpowiada za brak zgłoszenia wniosku o ogłoszenie …

Więcej

Dokumentacja cen transferowych

Od 2017 roku czeka nas rewolucja dotycząca dokumentacji podatkowej dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Skala obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych nałożonych na podatników jest nieporównywalna duża w stosunku do dotychczasowych regulacji. Podatnik często sam nie będzie mógł sprostać tym obowiązkom i zmuszony wręcz będzie do korzystania z usług profesjonalnych firm, które …

Więcej

Zakaz konkurencji po ustaniu współpracy – czy to się opłaca?

Niewątpliwie zarówno pracownicy, jak i osoby współpracujące na podstawie umowy zlecenia (świadczenia usług) mogą zostać zobowiązane do powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej po ustaniu współpracy. Aby taki zapis był jednak skuteczny, należy spełnić kilka warunków, które są różne dla zakazu konkurencji ustanawianego dla pracowników i inne …

Więcej

Jak dofinansować spółkę kapitałową?

Sposobów na dofinansowanie jest kilka, do najczęściej spotykanych należą, pożyczka wspólnika, dopłaty lub podwyższenie kapitału. Decyzja o wyborze metody dofinansowania zależeć będzie od wielu czynników. Można je podzielić na czynniki korporacyjne, podatkowe i inne. Jeżeli chodzi o czynniki korporacyjne, to przy podejmowaniu decyzji należy uwzględnić np. fakt, że dopłaty można …

Więcej