Aktualności

Zakup, czy leasing nieruchomości?

W poprzednim artykule przedstawione zostały korzyści zawarcia umowy leasingu. W niniejszym artykule chcielibyśmy porównać korzyści płynące z leasingu w odniesieniu do przykładowo zakupu nieruchomości ze środków własnych. Wśród klientów naszej Kancelarii często pojawia się pytanie o możliwość najmu nieruchomość i późniejszej sprzedaży tej nieruchomości, z jednoczesnym zaliczeniem na poczet ceny uiszczonego …

Więcej

A może leasing nieruchomości?

Leasing jest niedocenianą formą zakupu majątku, w tym nieruchomości. Jest ona wyjątkowo atrakcyjna dla tych przedsiębiorców, którzy chcieliby rozłożyć wydatki związane z zakupem nieruchomości w czasie i nie koniecznie korzystać z finansowania zewnętrznego. Dużą zaletą jest także możliwości, w przypadku niektórych formach leasingu, szybszego generowania kosztów podatkowych niż, …

Więcej

Odsetki ustawowe – jak je obliczać?

Zasadniczo odsetki należą się w dwóch sytuacjach: za korzystanie z cudzego kapitału – odsetki kapitałowe, w których oprocentowanie jest po prostu wynagrodzeniem za korzystanie z określonej sumy pieniędzy, za opóźnienie w zapłacie – odsetki za opóźnienie, które stanowi swego rodzaju rekompensatę za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego. Do tej pory jeżeli strony chciały zastrzec …

Więcej

Co nam daje hipoteka?

Hipoteka jest jedną z częściej wybieranych form zabezpieczeń majątkowych. Czy jednak ustanowienie hipoteki na nieruchomości daje nam jakąkolwiek pewność osiągnięcia zamierzonych skutków? Odpowiedź na to pytanie zależy od wielu czynników: Czy nieruchomości jest przedmiotem własności czy współwłasności? Najkorzystniej jest jeżeli nieruchomość jest przedmiotem własności lub współwłasności majątkowej małżeńskiej …

Więcej

Weksel – czy to dobry sposób zabezpieczenia transakcji?

W powszechnym przekonaniu większości przedsiębiorców weksel to prosty i dobry sposób zabezpieczenia transakcji. A jednak, od wystawienia weksla do uzyskania na jego podstawie zapłaty może czekać nas długa droga. Po pierwsze, ważne jest aby weksel był w sposób prawidłowy wypełniony i podpisany, co już w wielu przypadkach, jak pokazuje praktyka, jest …

Więcej

Odpowiedzialność prokurenta za brak zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Po niedawnej nowelizacji ustawy prawo upadłościowe, pojawiło się szereg publikacji stwierdzających, że prokurent odpowiada za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości na czas. Z całą stanowczością podkreślić należy, że taka wykładnia przepisów znowelizowanej ustawy jest nieuzasadniona. Prokurent na podstawie zarówno nowej, jak i starej, ustawy nie odpowiada za brak zgłoszenia wniosku o ogłoszenie …

Więcej

Dokumentacja cen transferowych

Od 2017 roku czeka nas rewolucja dotycząca dokumentacji podatkowej dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Skala obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych nałożonych na podatników jest nieporównywalna duża w stosunku do dotychczasowych regulacji. Podatnik często sam nie będzie mógł sprostać tym obowiązkom i zmuszony wręcz będzie do korzystania z usług profesjonalnych firm, które …

Więcej

Zakaz konkurencji po ustaniu współpracy – czy to się opłaca?

Niewątpliwie zarówno pracownicy, jak i osoby współpracujące na podstawie umowy zlecenia (świadczenia usług) mogą zostać zobowiązane do powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej po ustaniu współpracy. Aby taki zapis był jednak skuteczny, należy spełnić kilka warunków, które są różne dla zakazu konkurencji ustanawianego dla pracowników i inne …

Więcej

Jak dofinansować spółkę kapitałową?

Sposobów na dofinansowanie jest kilka, do najczęściej spotykanych należą, pożyczka wspólnika, dopłaty lub podwyższenie kapitału. Decyzja o wyborze metody dofinansowania zależeć będzie od wielu czynników. Można je podzielić na czynniki korporacyjne, podatkowe i inne. Jeżeli chodzi o czynniki korporacyjne, to przy podejmowaniu decyzji należy uwzględnić np. fakt, że dopłaty można …

Więcej