Usługi

Prawo autorskie

Zajmujemy się zagadnieniami z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności intelektualnej.
Dla naszych klientów sporządzamy umowy dotyczące tworzenia oraz przenoszenia praw autorskich do określonych utworów, umowy licencyjne.
Pośredniczymy w procesie rejestracji patentów i zastrzegania znaków towarowych w polskim i europejskich rejestrach patentowych.

Zajmujemy się ochroną praw własności intelektualnej na drodze sądowej i pozasądowej w razie ich naruszeń (lub takiego ryzyka), np. w postępowaniach przed urzędem patentowym, przed sądami powszechnymi w oparciu o przepisy ustawy o własności przemysłowej oraz ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

sekretariat@fluder.com.pl | tel. (61) 865 70 95

sekretariat@fluder.com.pl
tel. (61) 865 70 95