Prawnicy

Piotr Fluder

Radca prawny, doradca podatkowy, syndyk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Studia ukończył w 2003 roku. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, kierunek stosunki międzynarodowe. W 2006 r. złożył egzamin na doradcę podatkowego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego. W 2008 r. ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydział Zarządzania w zakresie gospodarki nieruchomościami, specjalność: wycena nieruchomości oraz pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Od 2014 jest również syndykiem.
Jego ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe obejmuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców w zakresie bieżącej działalności (w szczególności doradztwo dotyczące transakcji handlowych, opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów zawieranych przez przedsiębiorców w obrocie gospodarczym, spraw związanych z zatrudnieniem).
Jego dotychczasowa praktyka obejmuje także transakcje związane z nieruchomościami. Doradza osobom fizycznym, jak i przedsiębiorcom w zakresie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowań z tym związanych, prowadzi procesy o zniesienie współwłasności, uczestniczy w postępowaniach dotyczących skarżenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Piotr Fluder posiada także doświadczenie w zakresie reprezentowania oferentów wyłanianych w trybie udzielania zamówień publicznych i to zarówno na etapie udzielania zamówienia, jak i postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą. Brał udział w postępowaniach przed Urzędem Patentowym.
Piotr Fluder włada językiem angielskim.