Usługi

Zagadnienia z obszaru prawa cywilnego oraz spory sądowe

Optymalnym rozwiązaniem jest należyte zabezpieczanie interesów naszych klientów już na etapie planowania określonego przedsięwzięcia. Jest to możliwe przy utrzymywaniu stałej współpracy pomiędzy naszymi prawnikami a klientem. Kiedy pojawia się już spór, w pierwszej kolejności dążymy do jego skutecznego oraz szybkiego rozstrzygnięcia na drodze pozasądowej. Jeżeli wspomniane kroki okażą się niewystarczające, wówczas wspólniez klientem tworzymy strategii procesową oraz reprezentujemy go w sporach przed sądami powszechnymi.

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego z zakresu prawa cywilnego: udzielamy doraźnych porad, a w sprawach bardziej skomplikowanych sporządzamy opinii oraz informacje prawne.

Tworzymy umowy „szyte na miarę” potrzeb naszych klientów oraz negocjujemy ich treść, np. umowy sprzedaży, najmu, współpracy, zlecenia, dzieła, agencyjne (pośrednictwa handlowego), umowy o roboty budowlane, itp.

Pomagamy wyegzekwować należności na drodze sądowej i egzekucyjnej, świadcząc usługi zastępstwa procesowego.
Reprezentujemy klientów w negocjacjach zmierzających do rozstrzygnięcia sporów na drodze polubownej.
Doradzamy w sprawach związanych z własnością nieruchomości, m.in. znoszenia współwłasności nieruchomości, zarządzania nieruchomościami wspólnymi, sprzedaży nieruchomości.

Zajmujemy się także kompleksowym zagadnieniem własności intelektualnej, w tym w szczególności sporządzaniem umów dotyczących wykorzystywania praw autorskich oraz umów licencyjnych. Ponadto pośredniczymy w procesie rejestracji patentów i zastrzegania znaków towarowych w polskim i europejskim rejestrze.

Zajmujemy się ochroną praw własności intelektualnej na drodze sądowej i pozasądowej w razie ich naruszeń, np. w postępowaniach przed urzędem patentowym o unieważnienie patentu lub znaku na produkty lub znaki podobne.

kancelaria@fluder.com.pl | tel. 664 105 323

kancelaria@fluder.com.pl
tel. 607 270 634