Usługi

Restrukturyzacja oraz prawo upadłościowe

Dla klientów posiadających trudności z zachowaniem płynności finansowej opracowujemy rozwiązania prawne zmierzające do redukcji zobowiązań (posiadamy doświadczenie w prowadzeniu negocjacji pomiędzy dłużnikami a wierzycielami w zakresie restrukturyzacji istniejącego zadłużenia, redukcja zatrudnienia w firmie).

Informujemy naszych klientów o skutkach dokonywanych lub planowanych przez nich czynności rozporządzających mieniem na etapie, gdy przesłanki niewypłacalności nie są jeszcze spełnione, ale istnieje już istotne ryzyko konieczności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości oraz doradzamy w zakresie terminu złożenia takiego wniosku, tak aby nie dopuścić do negatywnych konsekwencji dla członków zarządu.

Pomagamy w wyborze odpowiedniej formy ogłoszenia upadłości, tj. upadłości likwidacyjnej bądź układowej.

Reprezentujemy także klientów będących wierzycielami w postępowaniach przeciwko niewypłacalnym dłużnikom (zgłaszanie wierzytelności, negocjowanie układu i egzekwowaniu jego realizacji, sprzeciwy wobec listy wierzytelności).

kancelaria@fluder.com.pl | tel. 664 105 323

kancelaria@fluder.com.pl
tel. 607 270 634