Usługi

Prawo podatkowe

Świadczymy nasze usługi z uwzględnieniem obowiązującego prawa podatkowego. Tworząc umowy, koncepcje współpracy lub doradzając formę prowadzenia działalności gospodarczej zwracamy szczególną uwagę na kwestie podatkowe. Znajomość regulacji podatkowych pozwala nam na zwróceniem klientom uwagi na obciążenia podatkowe mogące mieć wpływ przy podejmowaniu decyzji o danym przedsięwzięciu gospodarczym.

Wiedza ta daje nam także możliwość wskazania drogi, która jest bardziej opłacalna ekonomicznie lub też nie naraża klientów na zbędne ryzyko podatkowe. Obszar naszego doradztwa obejmuje podatki dochodowe, podatek VAT, podatki i opłaty lokalne, podatek PCC oraz od spadków i darowizn.

Reprezentujemy także klientów w postępowaniach o wydanie interpretacji indywidualnych, a także w postępowaniach podatkowych na etapie przesądowym (w trakcie kontroli podatkowej i w postępowaniach przed urzędem lub izbą kontroli skarbowej) oraz sądowym.

kancelaria@fluder.com.pl | tel. 664 105 323

kancelaria@fluder.com.pl
tel. 607 270 634