Usługi

Zamówienia publiczne

Mamy doświadczenie w reprezentacji klientów będących zarówno zamawiającymi (jednostki sektora finansów publicznych, klienci z prywatnego sektora wydatkujący środki pochodzące z UE), jak i uczestnikami postępowania przetargowego.

Doradzamy w wyborze przez zamawiającego trybu udzielania zamówienia publicznego.

Przygotowujemy dokumentację przetargową (regulamin przetargu, specyfikację istotnych warunków zamówienia, pomagamy opracować szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), umowy o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszenia publikowane w Dzienniku Zamówień Publicznych Unii Europejskiej.

Wspieramy także wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

Reprezentujemy naszych klientów także we wszelkich sporach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem powszechnym.

kancelaria@fluder.com.pl | tel. 664 105 323

kancelaria@fluder.com.pl
tel. 607 270 634