Usługi

Prawo spółek

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z obsługą korporacyjną naszych klientów działających na rynku w formie spółek prawa handlowego. Nasze doradztwo obejmuje zarówno pomoc klientowi w wyborze odpowiedniej pod względem prawno-podatkowym typu spółki, tworzeniu aktów założycielskich, jak również reprezentację na etapie rejestracji spółki przed sądami rejestrowymi (KRS).

W ramach obsługi prawnej klientów sporządzamy wszelkie akty korporacyjne, takie jak uchwały wspólników, rad nadzorczych, uchwały zarządu. Dostosowujemy treści umów spółek do konkretnych potrzeb klientów.

Kompleksowo pomagamy w prowadzeniu wszelkich procesów restrukturyzacyjnych spółek, począwszy od podwyższenia bądź obniżenia kapitału zakładowego przez połączenia, przekształcenia i podziały spółek, na ich likwidacji kończąc. W tym celu tworzymy koncepcje restrukturyzacyjne poparte analizą prawno-podatkową, przygotowujemy projekty dokumentów korporacyjnych, uczestniczymy w podejmowaniu uchwał, zgłaszamy zmiany do rejestru i dokonujemy ogłoszeń w MSiG. Doradzamy także w wyborze najlepszej formy dofinansowania spółek przez wspólników (pożyczki wspólników, dopłaty, podwyższenia kapitałów).

Reprezentujemy naszych klientów w sporach ze wspólnikami lub spółką. Przygotowujemy umowy sprzedaży udziałów, przeprowadzamy procedury umorzenia udziałów bądź wykluczenia wspólnika ze spółki.

Doradzamy we wszelkich procesach przejęć lub zakupu innych spółek, w tym dokonujemy analizy prawnej spółek (due diligence).

sekretariat@fluder.com.pl | tel. (61) 865 70 95

sekretariat@fluder.com.pl
tel. (61) 865 70 95