Usługi

Prawo pracy

Opracowujemy akty z zakresu indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy. Tworzymy umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy zlecenia, współpracy lub umowy o dzieło i powiązane z nimi dodatkowe klauzule pracownicze, np. o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności, dotyczące zasad szkolenia pracowników, wykorzystywania samochodu służbowego lub innego mienia służbowego.

Doradzamy w wyborze optymalnych dla pracodawcy lub pracownika form zatrudnienia. Dla pracodawców przygotowujemy, między innymi, wewnętrzne akty zakładowe takie, jak regulaminy pracy oraz wynagradzania.

Wspomagamy naszym klientom w trudnych decyzjach związanych z rozwiązaniem stosunku pracy, przygotowujemy porozumienia o wypowiedzeniu umowy oraz wypowiedzenia umów o pracę.

Reprezentujemy naszych klientów przed sądami we wszelkich sporach pracowniczych, w tym również w niestandardowych procesach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji wobec pracodawcy, stwierdzenia pozorności umów zawieranych z pracodawcami.

kancelaria@fluder.com.pl | tel. 664 105 323

kancelaria@fluder.com.pl
tel. 607 270 634