Usługi

Nieruchomości i prawo budowlane

Kancelaria świadczy usługi dotyczące poszczególnych etapów inwestycji na rynku nieruchomości.
Dokonujemy analizy stanu prawnego nieruchomości, wskazujemy na istniejące oraz potencjalne ryzyka związane z nabyciem oraz użytkowaniem nieruchomości, reprezentujemy klientów przy transakcjach nabycia nieruchomości.
Przygotowujemy umowy dotyczące przenoszenia własności nieruchomości oraz korzystania z tych nieruchomości (służebność, użytkowanie, dzierżawa, najem).
Wspieramy inwestorów oraz wykonawców w realizacji inwestycji budowlanych (uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia budowlane, opracowywanie oraz negocjowanie umów o roboty budowlane, umów projektowych). Posiadamy doświadczenie w ochronie interesów właścicieli nieruchomości podczas uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

kancelaria@fluder.com.pl | tel. 664 105 323

kancelaria@fluder.com.pl
tel. 607 270 634