img-header-home-slider-balony
Image is not available

"Połączenie sił to początek,
pozostanie razem to postęp,
wspólna praca to sukces"

img-header-home-slider-jacht
Image is not available

Satysfakcja Klientów
jest miarą naszego sukcesu

img-header-home-slider-gory-zima
Image is not available

Nie boimy się wyzwań,
dzięki nim możemy się rozwijać

img-header-home-slider-gory-lato
Image is not available

Budujemy dobre i trwałe
relacje z Klientami

img-header-home-slider-szachy
Image is not available

Słuchamy naszych Klientów,
Oni znają swój biznes najlepiej

Sporządzamy umowy „szyte na miarę” potrzeb naszych klientów, np. umowy sprzedaży, najmu, współpracy, zlecenia, dzieła, agencyjne (pośrednictwa handlowego), umowy o roboty budowlane, licencyjne, sprzedaży udziałów lub akcji, umowy o pracę, klauzule o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności, powierzeniu mienia służbowego pracownikom, itp.
Pomagamy w skutecznej egzekucji należności na drodze sądowej. Reprezentujemy klientów w sporach sądowych i pozasądowych, w negocjacjach, w postępowaniu mediacyjnym i arbitrażowym, a także w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Nasza obsługa obejmuje również doradztwo w sprawach rozwodowych, podziału majątku małżeńskiego po rozwodzie oraz opracowywanie umów majątkowych małżeńskich.

Przygotowujemy m.in.:

Projekty umów spółek i statuty
Projekty uchwał organów spółek
Projekty regulaminów zarządu i rad nadzorczych
Doradzamy we wszelkich procesach przejęć lub zakupu innych spółek, w tym dokonujemy analizy prawnej spółek (due diligence).
Zajmujemy się także kompleksowym zagadnieniem własności intelektualnej, w tym ochroną praw autorskich.
Dokonujemy analizy stanu prawnego nieruchomości dla potrzeb ich zakupu (także dzierżawy, najmu) oraz prowadzenia na nich inwestycji budowlanych (developerskich).
Zajmujemy się postępowaniami w zakresie podziału, czy też scalenia nieruchomości.
Świadczymy nasze usługi z uwzględnieniem obowiązującego prawa podatkowego. Tworząc umowy, koncepcje współpracy lub doradzając formę prowadzenia działalności gospodarczej zwracamy szczególną uwagę na kwestie podatkowe.

Aktualności

Zakup, czy leasing nieruchomości?

W poprzednim artykule przedstawione zostały korzyści zawarcia umowy leasingu. W niniejszym artykule chcielibyśmy porównać korzyści płynące z leasingu w odniesieniu do przykładowo zakupu nieruchomości ze środków własnych. Wśród klientów naszej Kancelarii często pojawia...

czytaj dalej

A może leasing nieruchomości?

Leasing jest niedocenianą formą zakupu majątku, w tym nieruchomości. Jest ona wyjątkowo atrakcyjna dla tych przedsiębiorców, którzy chcieliby rozłożyć wydatki związane z zakupem nieruchomości w czasie i nie koniecznie korzystać z finansowania zewnętrznego. Dużą zaletą...

czytaj dalej

Odsetki ustawowe – jak je obliczać?

Zasadniczo odsetki należą się w dwóch sytuacjach: za korzystanie z cudzego kapitału - odsetki kapitałowe, w których oprocentowanie jest po prostu wynagrodzeniem za korzystanie z określonej sumy pieniędzy, za opóźnienie w zapłacie - odsetki za opóźnienie, które stanowi...

czytaj dalej
Nasza Kancelaria
na stałe współpracuje ze specjalistami z różnych dziedzin niezwiązanych bezpośrednio z prawem, ale koniecznych dla kompleksowego przeprowadzenia niektórych procesów gospodarczych

(np. rzeczoznawcami i doradcami finansowymi, wyspecjalizowanymi windykatorami, rzecznikami patentowymi, notariuszami).