Prawnicy

Paweł Fluder

Radca prawny, Wspólnik

Jego niemal dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe obejmuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców w zakresie bieżącej działalności (w szczególności doradztwo dotyczące transakcji handlowych, opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów zawieranych przez przedsiębiorców w obrocie gospodarczym). Doradza także jednostkom samorządu terytorialnego.

Pomaga przedsiębiorcom w kwestiach pracowniczych, w tym układaniu relacji z pracownikami (umowy, aneksy, porozumienia), zakończeniu współpracy z pracownikami (porozumienia, wypowiedzenia), relokacji pracowników, a także w sporach z pracownikami. Tworzy akty wewnętrzne dla pracodawców (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, itd.).

Posiada również bogate doświadczenie w reprezentacji klientów w skomplikowanych sporach sądowych oraz praktykę w orzekaniu w charakterze arbitra w postępowaniach przed Sądem Arbitrażowym przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Warszawie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej (studnia podyplomowe z zakresu Pozyskiwania i Rozliczania Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej).

Włada biegle językiem angielskim.