Aktualności

Prowadzisz agroturystykę? Uważaj na podatek od nieruchomości!

Zasadniczo grunty rolne, na których prowadzone są gospodarstwa agroturystyczne, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zostały zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Agroturystyka nie jest uznawana za prowadzenie działalności gospodarczej. Zatem grunty rolne zajęte na agroturystykę zasadniczo nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. To wyłączenie ma jednak zastosowanie tylko, jeżeli spełnione są określone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (dalej „upol”) warunki.

Agroturystyka a działalność gospodarcza

W myśl art. 1a ust. 2 upol za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy nie uważa się wynajmu turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych znajdujących się na obszarach wiejskich przez osoby ze stałym miejscem pobytu w gminie położonej na tym terenie, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5 (tzw. agroturystyka).

Warunki zwolnienia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości

Z powyższego przepisu wynikają zatem warunki, jakie należy spełnić, aby prowadząc działalności agroturystyczną na gruntach rolnych nie doprowadzić do opodatkowania ich podatkiem od nieruchomości.

  1. Działalność musi polegać na wynajmie pokoi w budynkach mieszkalnych i
  2. Budynki te znajdować się muszą na obszarach wiejskich i
  3. Wynajmujący musi mieć stałe miejsce pobytu w gminie położonej na tym terenie i
  4. Liczba pokoi przeznaczonych na wynajem musi być mniejsza niż 5.

Niespełnienie choćby jednego warunku, prowadzi do uznania, że grunty rolne zajęte są na działalność gospodarczą. Tym samym podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Należy zatem zwrócić szczególną uwagą, na liczbę oferowanych w gospodarstwie agroturystycznym pokoi, wynajem wyłącznie pokoi mieszkalnych (nie np. sal na wesel lub eventy), dopełnienie obowiązku meldunkowego na terenie gminy.

Podatek od nieruchomości a informacje z sieci

W obecnym czasie zasadniczo informacje o ofercie danego gospodarstwa agroturystycznego czerpie się z mediów społecznościowych oraz stron internetowych. Należy pamiętać, że jest to także „miejsce”, z którego wiedzę czerpią także organy podatkowe. Jeżeli zatem w ofercie na stronie internetowej, zmieszczona jest informacja o możliwości wynajmu 10 pokoi, to późniejsze twierdzenie podatnika, że pokoi jest 5, a pozostałe służą jego potrzebą, nie będzie wiarygodne. Podobnie, jeżeli na stronie internetowej informujemy, że organizujemy wesela, spotkania motywacyjne czy różnego rodzaju inne eventy (np. weekend z jogą), to trudno później będzie twierdzić, że prowadzimy działalność tylko w zakresie wynajmu pokoi w budynkach mieszkalnych. Dowodami będą także zdjęcia na kontach na Facebook lub Instagram. Jeżeli takie informacje pojawiają się „w sieci”, to warto przemyśleć czy nasza działalność nie doprowadzi do konieczności opodatkowania nieruchomości rolnej podatkiem od nieruchomości.