Aktualności

Jak szukać rachunków bankowych po zmarłym?

Po śmierci bliskiej osoby, jest sporo spraw do załatwienia. Od czego zacząć? Jak to wszystko poukładać? Tej tematyce poświęciliśmy trochę miejsca na naszym profilu na IG. Niniejszy wpis poświęcony będzie jednemu tylko z wielu zagadnień, a mianowicie poszukiwaniu rachunków bankowych po zmarłym.

Jeżeli zmarłym była osoba starsza lub przewlekle chora, to zapewne sporządziła listę i takie rachunki bankowe po zmarłym łatwo będzie zlokalizować. Co jednak w sytuacji, gdy odeszła nagle lub nie była na tyle zapobiegliwa? Rachunki bankowe po zmarłym, podobnie jak lokaty i inne rachunki oszczędnościowe, możemy ustalić wysyłając wniosek do Centralnej Informacji o Rachunkach.

Wniosek o przekazanie informacji o rachunkach bankowych po zmarłym składasz w swoim banku. W zależności od banku inna jest opłata. Bank przesyła Twój wniosek do Centralnej Informacji, która przesyła zapytanie do wszystkich banków i SKOK-ów.  Następnie banki i SKOKi przesyłają informacje zwrotne o otwartych rachunkach bankowych po zmarłym, jak i o tych już zamkniętych. Kolejnym krokiem jest przekazanie Tobie takiej zbiorczej informacji.

Pamiętaj do wniosku o przekazanie informacji o rachunkach bankowych po zmarłym musisz dołączyć dowód powołania Cię do spadku (np. stwierdzenie nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia) oraz akt zgonu.

Poszukiwanie rachunków bankowych po zmarłym nie jest procedurą skomplikowaną, ale nadal wymaga zaangażowania, choćby w skompletowanie załączników do wniosku, które muszą być poświadczoną notarialnie kopią. Kolejnym krokiem jest procedura wypłaty środków z tych rachunków bankowych po zmarłym. Prościej jest jeszcze za życia złożyć w banku dyspozycję wypłaty na wypadek śmierci.