Aktualności

Czynny żal w przypadku zgłoszenia darowizny po terminie

Jeżeli nie zgłosisz darowizny lub oświadczenia WHT w odpowiednim terminie, wówczas nie możesz skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania (w przypadku darowizny osób z I grupy podatkowej) lub nie jesteś uprawniony do zaniechania poboru podatku u źródła. Czy zatem w przypadku zgłoszenia darowizny po terminie czynny żal będzie miał zastosowania (nie doprowadzi do zwolnienia z opodatkowania darowizny)?

Z reguły jeśli nie wypełnisz w terminie obowiązku podatkowego, narażasz się na karę za popełnienie wykroczenia lub przestępstwa skarbowego. Aby uniknąć kary musisz:

 • złożyć czynny żal, czyli zawiadomisz o popełnieniu czynu zabronionego
 • jednocześnie dopełnisz obowiązków.

Nie zawsze jednak czynny żal pomoże nam uniknąć skutków zaniedbania terminu. Czynny żal służy doprowadzeniu do zaniechania ukarania. W przypadku gdy niedochowanie terminu nie będzie skutkowało ukaraniem, tylko np. brakiem prawa do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, czynny żal nie będzie wywierał skutku. Będzie tak np. w przypadku niezłożenia zeznania SD w przypadku otrzymania darowizny, co do której chcielibyśmy skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Nie złożenie zeznania w terminie skutkuje brakiem możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (ukaraniem dopiero w razie braku nabycia prawa do zwolnienia oraz brakiem zapłaty podatku). Jeżeli darowizna została dokonana pomiędzy osobami z I grupy podatkowej, to w przypadku zgłoszenia darowizny po terminie czynny żal nie będzie miał zastosowania – nie zostanie „przywrócone” prawo do zwolnienia z opodatkowania. Podobnie będzie w przypadku oświadczeń WHT, które należy złożyć, aby móc zaniechać poboru podatku u źródła. W przypadku oświadczeń WHT, także nie można złożyć czynnego żalu.

W jakich sytuacjach możesz skorzystać z czynnego żalu

 • nie złożyłeś deklaracji podatkowej w terminie
 • nie zapłaciłeś lub zapłaciłeś nieodpowiedni podatek dochodowy (PIT lub CIT) lub podatek VAT

dotyczy to także zgłoszenia deklaracji podatkowej w podatku od spadków i darowizn, w każdym przypadku, w którym powstaje obowiązek podatkowy (np. pomiędzy osobami niespokrewnionymi lub gdy nie spełniono warunków do zastosowania zwolnienia).

Kiedy nie można skorzystać z czynnego żalu

 • złożysz czynny żal po tym jak organ podatkowy samodzielnie udokumentuje przestępstwo lub wykroczenie
 • organy podatkowe udokumentowały już popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego
 • została wszczęta kontrola podatkowa
 • jesteś osobą, która zorganizowała grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego
 • nakłaniałeś inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

Co powinien zawierać czynny żal, aby był skuteczny

 • opis wykroczenia lub przestępstwa skarbowego
 • istotne okoliczności sprawy
 • przyczynę uchybienia obowiązkom
 • wskazanie czy współpracowałeś z innymi osobami

Czynny żal powinien złożyć ten, kto nie dopełnił obowiązku, może to być księgowa, członek zarządu lub wspólnicy spółek transparentnych podatkowo.

Żeby twój czynny żal był skuteczny, musisz wypełnić obowiązki, których nie dopełniłeś, w szczególności złożyć zaległe deklaracje podatkowe lub zapłacić podatek wraz z odsetkami. Musisz to zrobić w dniu, w którym składasz czynny żal lub najpóźniej w terminie wyznaczonym przez organ podatkowy.