Aktualności

Odpowiedzialność prokurenta za brak zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Po niedawnej nowelizacji ustawy prawo upadłościowe, pojawiło się szereg publikacji stwierdzających, że prokurent odpowiada za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości na czas. Z całą stanowczością podkreślić należy, że taka wykładnia przepisów znowelizowanej ustawy jest nieuzasadniona. Prokurent na podstawie zarówno nowej, jak i starej, ustawy nie odpowiada za brak zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości na czas.tego