Aktualności

Jak dofinansować spółkę kapitałową?

Sposobów na dofinansowanie jest kilka, do najczęściej spotykanych należą, pożyczka wspólnika, dopłaty lub podwyższenie kapitału. Decyzja o wyborze metody dofinansowania zależeć będzie od wielu czynników. Można je podzielić na czynniki korporacyjne, podatkowe i inne.

Jeżeli chodzi o czynniki korporacyjne, to przy podejmowaniu decyzji należy uwzględnić np. fakt, że dopłaty można uchwalić wyłącznie, gdy zostały one przewidziane w umowie spółki. Decyzję w tym zakresie podejmują wspólnicy. Na podwyższenie kapitału także trzeba uzyskać zgodę wspólników. Jeżeli wspólnicy nie są zgodni, ta opcja może nie wchodzić w ogóle w grę. Co więcej podwyższenie kapitału wymaga wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS. Jest to zatem bardziej czasochłonna procedura niż dopłaty. Pożyczka wspólnika w zależności od jej wysokości i zapisów umowy spółki, również może wymagać uprzedniej zgody wspólników.

Do czynników podatkowych należy zaliczyć obciążenia podatkowe związane z poszczególnymi formami dofinansowania. Chodzi tutaj przede wszystkim o podatek PCC i dochodowy. W przypadku pożyczki wspólnika uwzględnienia wymaga także tzw. cienka kapitalizacja.

Pozostałe czynniki, to np. wpływ rodzaju dofinansowania na wynik bilansowy spółki, jej wypłacalność lub ewentualne doprowadzenie wskutek wyboru formy dofinansowania do niewypłacalności w rozumieniu ustawy prawo upadłościowe.

Jak zatem widać, dobór formy dofinansowania powinien być poprzedzony szczegółową analizą prawną i podatkową. Nieprzemyślany sposób udzielenia dofinansowania może mieć w przyszłości negatywne skutki, zwłaszcza podatkowe.