Aktualności

Dokumentacja cen transferowych

Od 2017 roku czeka nas rewolucja dotycząca dokumentacji podatkowej dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Skala obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych nałożonych na podatników jest nieporównywalna duża w stosunku do dotychczasowych regulacji. Podatnik często sam nie będzie mógł sprostać tym obowiązkom i zmuszony wręcz będzie do korzystania z usług profesjonalnych firm, które będą miały dostęp do poufnych danych z rynku.

Niewątpliwie dostosowanie się do zmian będzie dużym utrudnieniem dla podatników i jednocześnie znacznym ułatwieniem dla fiskusa, który od podatnika uzyska wszelkie informacje potrzebne do porównania transakcji na rynku.

Ważne jest także wprowadzenie dodatkowej odpowiedzialności dla osób reprezentujących podatników i składających w ich imieniu deklaracje podatkowe. Już bowiem do deklaracji za rok 2016 należy dołączyć oświadczenie o kompletności dokumentacji podatkowej, tj. o sporządzeniu dokumentacji dla transakcji z podmiotami powiązanymi. W razie złożenia takiego oświadczenia niezgodnie prawdą, osobistą odpowiedzialności poniesie osoba, która takie oświadczenie złożyła.

Przepisy w znacznej mierze wchodzą w życie dopiero od 2017 roku i wydawać by się mogło, że czasu na dostosowanie się jest dużo, jednak biorąc od uwagę zakres nowej dokumentacji podatkowej i konieczność jej sporządzenia dla transakcji z 2016 roku najpóźniej do terminu złożenia deklaracji podatkowej za rok 2016, sugerujemy już teraz rozpoczęcie jej przygotowywania.