Aktualności

Co nam daje hipoteka?

Hipoteka jest jedną z częściej wybieranych form zabezpieczeń majątkowych. Czy jednak ustanowienie hipoteki na nieruchomości daje nam jakąkolwiek pewność osiągnięcia zamierzonych skutków?

Odpowiedź na to pytanie zależy od wielu czynników:

  1. Czy nieruchomości jest przedmiotem własności czy współwłasności?

Najkorzystniej jest jeżeli nieruchomość jest przedmiotem własności lub współwłasności majątkowej małżeńskiej i małżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązania, którego zabezpieczeniem jest hipoteka.

Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności ułamkowej, wówczas na etapie egzekucji z tej nieruchomości może pojawić się problem nie tyle proceduralny, co z uzyskaniem chętnego, który na licytacji komorniczej kupi udział w nieruchomości i stanie się tylko jej współwłaścicielem. Zabezpieczenie na takiej nieruchomości nie daje nam zasadniczo żadnej pewności.

  1. Czy mamy do czynienia z nieruchomością mieszkaniową, gruntem w mieście, czy gruntem rolnym, itp.?

W kontekście tego aspektu, kluczowe jest ustalenia jaki jest pobyt na rynku na tego typu nieruchomości, które mają być przedmiotem zabezpieczenia. Jeżeli jest to atrakcyjna nieruchomość w dużym mieście, szanse na jej sprzedaż na licytacji komorniczej są większe, niż gdy jest to zaniedbany domek w małej miejscowości. Także grunty rolne, nie będą w najbliższym czasie dobrym zabezpieczeniem, z uwagi na planowane obostrzenia w ich sprzedaży.

  1. Czy oprócz nas istnieją inni wierzyciele hipoteczni?

Jeżeli jesteśmy jednym wierzycielem hipotecznym, to w razie sprzedaży na licytacji komorniczej możemy liczyć na zaspokojenie naszych roszczeń (na ile oczywiście pozwoli na to cena uzyskana na licytacji).

Jeżeli jednak oprócz nas są inni wierzyciele hipoteczni wpisani do księgi wieczystej, wówczas szanse na uzyskanie zaspokojenia w razie sprzedaży nieruchomości na licytacji maleją. W pierwszej kolejności będą bowiem zaspokajani wierzyciele wpisani przed nami.

Przed podjęciem zatem decyzji o skorzystaniu z hipoteki jako środka zabezpieczenia, zalecamy zweryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, która ma być przedmiotem zabezpieczenia.